284
یک نفر به ترامپ و بولتون منطق پشت تصمیمات ایران را توضیح دهد / مانند یک «رئالیست» به دنیا و اتفاقات آن بنگرید


45
خانه. تحلیل فرهنگی. تحلیل اجتماعی. تحلیل سیاسی. تحلیل هفتگی. تحلیلگران. درباره ما. تماس با ما