131
استخدام دانشگاه فرهنگیان خبر ۲ آبان ۹۷ – نتایج بررسی مجدد احراز صلاحیت مهارت‌آموزان سال ۹۵ فردا اعلام می شود