136
رئیس دانشگاه پیام نور از تدوین سند راهبردی این دانشگاه برای اولین بار خبر داد و افزود: دانشگاه پیام نور از ابتدای تاسیس تاکنون فاقد سند راهبردی مصوب بود که با همراهی صاحبنظران و اعضای هیات علمی این دانشگاه توانستیم این ...


417
رئیس دانشگاه پیام نور خبر داد تدوین سند راهبردی برای اولین بار در دانشگاه پیام نور/افزایش جذب دانشجو در سال جاری


81
1397/8/27 يكشنبه تدوین سند راهبردی برای اولین بار در دانشگاه پیام نور / افزایش جذب دانشجو در سال جاری


244
دانشگاه پیام نور از ابتدای تاسیس تاکنون فاقد سند راهبردی مصوب بود که با همراهی صاحبنظران و اعضای هیات علمی این دانشگاه توانستیم این سند را تدوین نماییم.


322
تدوین سند راهبردی برای اولین بار در دانشگاه پیام نور/افزایش جذب دانشجو در سال جاری


561
دکتر محمدرضا زمانی از تدوین سند راهبردی دانشگاه پیام نور برای اولین بار خبر داد و افزود: دانشگاه پیام نور از ابتدای تاسیس تاکنون فاقد سند راهبردی مصوب بود که با همراهی صاحبنظران و اعضای هیات علمی این دانشگاه توانستیم ...


622
رئیس دانشگاه پیام نور از تدوین سند راهبردی این دانشگاه برای نخستین بار و نیز افزایش جذب دانشجو در سال جاری خبر داد.


16
مجلس از زمان انتشار اولین فیش نجومی، اطلاعات حقوق نمایندگان را سه قفله کرد/ لاریجانی نمی‌گذارد طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بررسی شود


962
تدوین سند راهبردی برای اولین بار در دانشگاه پیام نور / افزایش جذب دانشجو در سال جاری


292
تدوین سند راهبردی برای اولین بار در دانشگاه پیام نور/افزایش جذب دانشجو در سال جاری ارسال پرینت