107
رئیس دانشگاه پیام نور از تدوین سند راهبردی این دانشگاه برای اولین بار خبر داد و افزود: دانشگاه پیام نور از ابتدای تاسیس تاکنون فاقد سند راهبردی مصوب بود که با همراهی صاحبنظران و اعضای هیات علمی این دانشگاه توانستیم این ...


62
رئیس دانشگاه پیام نور خبر داد تدوین سند راهبردی برای اولین بار در دانشگاه پیام نور/افزایش جذب دانشجو در سال جاری


473
1397/8/27 يكشنبه تدوین سند راهبردی برای اولین بار در دانشگاه پیام نور / افزایش جذب دانشجو در سال جاری


581
دانشگاه پیام نور از ابتدای تاسیس تاکنون فاقد سند راهبردی مصوب بود که با همراهی صاحبنظران و اعضای هیات علمی این دانشگاه توانستیم این سند را تدوین نماییم.


679
تدوین سند راهبردی برای اولین بار در دانشگاه پیام نور/افزایش جذب دانشجو در سال جاری


908
دکتر محمدرضا زمانی از تدوین سند راهبردی دانشگاه پیام نور برای اولین بار خبر داد و افزود: دانشگاه پیام نور از ابتدای تاسیس تاکنون فاقد سند راهبردی مصوب بود که با همراهی صاحبنظران و اعضای هیات علمی این دانشگاه توانستیم ...


48
رئیس دانشگاه پیام نور از تدوین سند راهبردی این دانشگاه برای نخستین بار و نیز افزایش جذب دانشجو در سال جاری خبر داد.


572
مجلس از زمان انتشار اولین فیش نجومی، اطلاعات حقوق نمایندگان را سه قفله کرد/ لاریجانی نمی‌گذارد طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بررسی شود


960
تدوین سند راهبردی برای اولین بار در دانشگاه پیام نور / افزایش جذب دانشجو در سال جاری


120
تدوین سند راهبردی برای اولین بار در دانشگاه پیام نور/افزایش جذب دانشجو در سال جاری ارسال پرینت