362
دادستان بجنورد با اعلام خبر صدور حکم قطعی درباره یک شکارچی غیرمجاز که سابقاً به اتهام مذکور دستگیر شده بود، گفت: طبق گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان، فردی با هویت معلوم، پیش از این در مورخ بیستم اسفندماه سال ...


249
[ مشاهده متن کامل تحمل 20 ماه حبس و ابطال پروانه حمل اسلحه حکم قطعی شکارچی غیرمجاز در خبرگزاری دانشجویان ایران ]


354
۲۰ ماه حبس تعزیری و ابطال پروانه حمل اسلحه برای یک"شکارچی غیرمجاز" خراسان شمالی- مسلم محمدیاران جزئیات صدور حکم "شکارچی غیر مجاز" دستگیر شده، را تشریح کرد.


67
تحمل 20 ماه حبس حکم قطعی شکارچی غیرمجاز. دادستان بجنورد با اعلام خبر صدور حکم قطعی درباره یک شکارچی غیرمجاز که سابقاً به اتهام مذکور دستگیر شده بود، گفت: طبق گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان، فردی با هویت معلوم ...


801
ساعت24-دادستان بجنورد با اعلام خبر صدور حکم قطعی درباره یک شکارچی غیرمجاز که سابقاً به اتهام مذکور دستگیر شده بود، گفت: طبق گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان، فردی با هویت معلوم، پیش از این در مورخ بیستم اسفندماه ...


626
دادستان بجنورد با اعلام خبر صدور حکم قطعی درباره یک شکارچی غیرمجاز که سابقاً به اتهام مذکور دستگیر شده بود، گفت: طبق گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان، فردی با هویت معلوم، پیش از این در مورخ بیستم اسفندماه سال ...


351
۲۰ ماه حبس تعزیری و ابطال پروانه حمل اسلحه برای یک"شکارچی غیرمجاز" خراسان شمالی- مسلم محمدیاران جزئیات صدور حکم "شکارچی غیر مجاز" دستگیر شده، را تشریح کرد.


450
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: پس از صدور کیفرخواست در دادسرا، پرونده قضایی متشکله، در یکی از شعب جزایی بجنورد رسیدگی و نهایتاً حکم به محکومیت متهم به تحمل 20 ماه حبس تعزیری هم‌چنین ابطال ...


96
تحمل 20 ماه حبس حکم قطعی شکارچی غیرمجاز [باشگاه خبرنگاران جوان] صدور حکم قطعی شکارچی غیرمجاز در خراسان شمالی


885
تحمل ۲۰ ماه حبس و ابطال پروانه حمل اسلحه حکم قطعی شکارچی غیرمجاز آبان ۲۸, ۱۳۹۷ اخبار اجتماعی اسپانسر – سایت :