677
دادستان بجنورد با اعلام خبر صدور حکم قطعی درباره یک شکارچی غیرمجاز که سابقاً به اتهام مذکور دستگیر شده بود، گفت: طبق گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان، فردی با هویت معلوم، پیش از این در مورخ بیستم اسفندماه سال ...


768
[ مشاهده متن کامل تحمل 20 ماه حبس و ابطال پروانه حمل اسلحه حکم قطعی شکارچی غیرمجاز در خبرگزاری دانشجویان ایران ]


382
۲۰ ماه حبس تعزیری و ابطال پروانه حمل اسلحه برای یک"شکارچی غیرمجاز" خراسان شمالی- مسلم محمدیاران جزئیات صدور حکم "شکارچی غیر مجاز" دستگیر شده، را تشریح کرد.


617
تحمل 20 ماه حبس حکم قطعی شکارچی غیرمجاز. دادستان بجنورد با اعلام خبر صدور حکم قطعی درباره یک شکارچی غیرمجاز که سابقاً به اتهام مذکور دستگیر شده بود، گفت: طبق گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان، فردی با هویت معلوم ...


95
ساعت24-دادستان بجنورد با اعلام خبر صدور حکم قطعی درباره یک شکارچی غیرمجاز که سابقاً به اتهام مذکور دستگیر شده بود، گفت: طبق گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان، فردی با هویت معلوم، پیش از این در مورخ بیستم اسفندماه ...


888
دادستان بجنورد با اعلام خبر صدور حکم قطعی درباره یک شکارچی غیرمجاز که سابقاً به اتهام مذکور دستگیر شده بود، گفت: طبق گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان، فردی با هویت معلوم، پیش از این در مورخ بیستم اسفندماه سال ...


10
۲۰ ماه حبس تعزیری و ابطال پروانه حمل اسلحه برای یک"شکارچی غیرمجاز" خراسان شمالی- مسلم محمدیاران جزئیات صدور حکم "شکارچی غیر مجاز" دستگیر شده، را تشریح کرد.


357
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: پس از صدور کیفرخواست در دادسرا، پرونده قضایی متشکله، در یکی از شعب جزایی بجنورد رسیدگی و نهایتاً حکم به محکومیت متهم به تحمل 20 ماه حبس تعزیری هم‌چنین ابطال ...


300
تحمل 20 ماه حبس حکم قطعی شکارچی غیرمجاز [باشگاه خبرنگاران جوان] صدور حکم قطعی شکارچی غیرمجاز در خراسان شمالی


719
تحمل ۲۰ ماه حبس و ابطال پروانه حمل اسلحه حکم قطعی شکارچی غیرمجاز آبان ۲۸, ۱۳۹۷ اخبار اجتماعی اسپانسر – سایت :