185
وضعیت تاثیر سوابق تحصیلی داوطلبان نظام قدیم در کنکور 98. 1617 بازدید. منابع کنکور سراسری 98 برای نظام ۳-۳-۳-۳ اعلام شد


467
وضعیت تاثیر سوابق تحصیلی داوطلبان نظام قدیم در کنکور 98. 1612 بازدید. منابع کنکور سراسری 98 برای نظام ۳-۳-۳-۳ اعلام شد