606
پیروان اسلام رحمانی در کسب رضایت الهی و رعایت قرآن کریم و سنت نبوی – به معنای پیامهای ثابت فرازمانی و فرامکانی – “نُؤمِنُ بِبَعض و نَکفُرُبِبَعض” (به برخی ایمان می آوریم و به برخی کفر می ...


300
یوتی الحکمه من یشاء و من یوت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولوا الالباب-بقره 269-خدای متعال حکمت را برای کسی که بخواهد میدهد و کسی را که خداوند حکمت میدهد، قطعا خیر کثیری داده است ...


435
شهر سوال ـ اسلام همه این راه ها و سرچشمه های بردگی را مسدود نمود. تنها اوّلی را با شرایطی پذیرفت.


481
این فیلم را نه یک بار که ده بار بیست بار ببینید، یا متن پیاده شده ی آن را در ادامه بخوانید و در هر بار نکته ای تازه از چند و چون نمایندگان خدا بر زمین کشف کنید.


372
متفکر نواندیش و مبارز کرد اهل سنت . ویرایش سوم با اصلاحات و اضافات بسیار. پیشگفتار