992
یحیی کمالی پور در گفتگو با نخست نیوز با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون حقوقی و قضایی اظهارداشت: در این جلسه ادامه بررسی طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها در دستور کار قرار گرفت.


968
یحیی کمالی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون حقوقی و قضایی اظهارداشت: در این جلسه ادامه بررسی طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها در دستور کار قرار ...


578
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد./


820
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در جلسه عصر امروز، طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مورد بررسی قرار گرفت.


687
صراط: حجت الاسلام حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون قضایی و حقوقی اظهار داشت: در این جلسه ادامه بررسی طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مورد بررسی قرار گرفت.


198
یحیی کمالی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون حقوقی و قضایی اظهارداشت: در این جلسه ادامه بررسی طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها در دستور کار قرار گرفت.


291
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به نتایج بررسی‌های امروز کمیسیون متبوع خود گفت: جزئیات طرح کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان در جلسه امروز کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شد.


893
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به نتایج بررسی‌های امروز کمیسیون متبوع خود گفت: جزئیات طرح کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان در جلسه امروز کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شد.


221
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به نتایج بررسی‌های امروز کمیسیون متبوع خود گفت: جزئیات طرح کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان در جلسه امروز کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شد.


519
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به نتایج بررسی‌های امروز کمیسیون متبوع خود گفت: جزئیات طرح کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان در جلسه امروز کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شد.