732
هدف تشکیل این ستاد مشترک، بحث تغییر رژیم در ایران نیست بلکه افزایش حداکثری فشار داخلی به حکومت ایران به منظور تغییر رفتار و سیاست‌های آن است.


505
امکان اعزام زنان مجرد زیر ۴۵ سال به حج بدون محارمشان وجود ندارد/یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در انتظار حج تمتع