785
سوشا مکانی دروازه بان جدید صنعت نفت آبادان دوباره با تیپ خاصی که زد مورد توجه رسانه ها قرار گرفت چرا که این تیپ عجیب وی حدود 13 میلیون تومان برای وی آب خورده است!