41
سوشا مکانی دروازه بان جدید صنعت نفت آبادان دوباره با تیپ خاصی که زد مورد توجه رسانه ها قرار گرفت چرا که این تیپ عجیب وی حدود 13 میلیون تومان برای وی آب خورده است!