958
نخست وزیر انگلیس طی اظهاراتی ضمن بیان این مطلب که ۷ روز آینده برای مذاکرات برگزیت حیاتی است، از نمایندگان پارلمان این کشور درخواست کرده تا از پیش‌نویس توافقنامه برگزیت حمایت کنند.


608
خبرگزاری میزان- نخست وزیر انگلیس طی اظهاراتی ضمن بیان این مطلب که ۷ روز آینده برای مذاکرات برگزیت حیاتی است، از نمایندگان پارلمان این کشور درخواست کرده تا از پیش نویس توافقنامه برگزیت حمایت کنند.


361
بالا گرفتن کشمکش‎ها در دولت انگلیس؛ ترزا می روزهای آینده را برای برگزیت حیاتی خواند .


788
به گزارش مهر، ترزا می نخست‌وزیر انگلیس در مصاحبه با «اسکای نیوز» روند برگزیت در ۷ روز آینده را برای آینده این کشور حیاتی اعلام کرد.


652
بالا گرفتن کشمکش‎ها در دولت انگلیس؛ ترزا می روزهای آینده را برای برگزیت حیاتی خواند 45 دقیقه پیش


354
بالا گرفتن کشمکش‌ها در دولت انگلیس؛ ترزا می‌روزهای آینده را برای برگزیت حیاتی خواند.


554
بالا گرفتن کشمکش‎ها در دولت انگلیس؛ ترزا می روزهای آینده را برای برگزیت حیاتی خواند.


741
بالا گرفتن کشمکش‎ها در دولت انگلیس؛ ترزا می روزهای آینده را برای برگزیت حیاتی خواند.


199
بالا گرفتن کشمکش‎ها در دولت انگلیس؛ ترزا می روزهای آینده را برای برگزیت حیاتی خواند ...


414
بالا گرفتن کشمکش ها در دولت انگلیس؛ ترزا می روزهای آینده را برای برگزیت حیاتی خواند بالا گرفتن کشمکش ها در دولت انگلیس؛ ترزا می روزهای آینده را برای برگزیت حیاتی خواند بالا گرفتن کشمکش ها در ...