139
نخست وزیر انگلیس طی اظهاراتی ضمن بیان این مطلب که ۷ روز آینده برای مذاکرات برگزیت حیاتی است، از نمایندگان پارلمان این کشور درخواست کرده تا از پیش‌نویس توافقنامه برگزیت حمایت کنند.


743
خبرگزاری میزان- نخست وزیر انگلیس طی اظهاراتی ضمن بیان این مطلب که ۷ روز آینده برای مذاکرات برگزیت حیاتی است، از نمایندگان پارلمان این کشور درخواست کرده تا از پیش نویس توافقنامه برگزیت حمایت کنند.


48
بالا گرفتن کشمکش‎ها در دولت انگلیس؛ ترزا می روزهای آینده را برای برگزیت حیاتی خواند .


47
به گزارش مهر، ترزا می نخست‌وزیر انگلیس در مصاحبه با «اسکای نیوز» روند برگزیت در ۷ روز آینده را برای آینده این کشور حیاتی اعلام کرد.


610
بالا گرفتن کشمکش‎ها در دولت انگلیس؛ ترزا می روزهای آینده را برای برگزیت حیاتی خواند 45 دقیقه پیش


265
بالا گرفتن کشمکش‌ها در دولت انگلیس؛ ترزا می‌روزهای آینده را برای برگزیت حیاتی خواند.


490
بالا گرفتن کشمکش‎ها در دولت انگلیس؛ ترزا می روزهای آینده را برای برگزیت حیاتی خواند.


914
بالا گرفتن کشمکش‎ها در دولت انگلیس؛ ترزا می روزهای آینده را برای برگزیت حیاتی خواند.


994
بالا گرفتن کشمکش‎ها در دولت انگلیس؛ ترزا می روزهای آینده را برای برگزیت حیاتی خواند ...


391
بالا گرفتن کشمکش ها در دولت انگلیس؛ ترزا می روزهای آینده را برای برگزیت حیاتی خواند بالا گرفتن کشمکش ها در دولت انگلیس؛ ترزا می روزهای آینده را برای برگزیت حیاتی خواند بالا گرفتن کشمکش ها در ...