654
پروانه نمایش مستند «سریک» صادر شده و قرار است این مستند شنبه ۱۶ تیر اکران شود. به گزارش سینماخبر، پروانه نمایش مستند «سریک»…