469
ارتفاع فروتنی، مستندی درباره مصطفی اسدالهی به عنوان نمونه دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (idaw) گزارشی از سخنرانی و کارگاه بهراد جوانبخت در ساری قلم سوفی


235
وقتی تاریخ کشور را یک شاخه از سیاست می‌دانیم هر جا بحث سیاسی باشد، کارشناس نظر نمی‌دهد