535
معاون نخست‌وزیر ایتالیا گفت، انتخابات پارلمانی اروپا در ماه مه فضای سیاسی را تغییر خواهد داد.


383
معاون نخست وزیر ایتالیا گفت، انتخابات پارلمانی اروپا در ماه مه فضای سیاسی را تغییر خواهد داد.


599
لوئیجی دی‌مایو، معاون نخست‌وزیر ایتالیا همچنین اعلام کرد، برگزاری این انتخابات به کشورش در مناقشاتی که درباره بودجه با بروکسل دارد، کمک خواهد کرد.


86
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، لوئیجی دی‌مایو، معاون نخست‌وزیر ایتالیا همچنین اعلام کرد، برگزاری این انتخابات به کشورش در مناقشاتی که درباره بودجه با بروکسل دارد، کمک خواهد کرد.


76
ایتالیا: انتخابات پارلمانی اروپا فضای سیاسی را تغییر می‌دهد دوشنبه, 28 آبان 1397 00:08 معاون نخست‌وزیر ایتالیا گفت، انتخابات پارلمانی اروپا در ماه مه فضای سیاسی را تغییر خواهد داد.


556
معاون نخست وزیر ایتالیا گفت، انتخابات پارلمانی اروپا در ماه مه فضای سیاسی را تغییر خواهد داد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، لوئیجی دی مایو، معاون نخست وزیر ایتالیا همچنین اعلام ...


132
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، لوئیجی دی مایو، معاون نخست وزیر ایتالیا همچنین اعلام کرد، برگزاری این انتخابات به کشورش در مناقشاتی که درباره بودجه با بروکسل دارد، کمک خواهد کرد.


79
ایتالیا: انتخابات پارلمانی اروپا فضای سیاسی را تغییر می‌دهد ماکرون: اروپا نباید نقشی فرعی در سیاست جهان داشته باشد


423
ایتالیا: انتخابات پارلمانی اروپا فضای سیاسی را تغییر می‌دهد ماکرون: اروپا نباید نقشی فرعی در سیاست جهان داشته باشد


290
ایتالیا: انتخابات پارلمانی اروپا فضای سیاسی را تغییر می‌دهد ۲ ساعت قبل ماکرون: اروپا نباید نقشی فرعی در سیاست جهان داشته باشد