252
معاون نخست‌وزیر ایتالیا گفت، انتخابات پارلمانی اروپا در ماه مه فضای سیاسی را تغییر خواهد داد.


398
معاون نخست وزیر ایتالیا گفت، انتخابات پارلمانی اروپا در ماه مه فضای سیاسی را تغییر خواهد داد.


118
لوئیجی دی‌مایو، معاون نخست‌وزیر ایتالیا همچنین اعلام کرد، برگزاری این انتخابات به کشورش در مناقشاتی که درباره بودجه با بروکسل دارد، کمک خواهد کرد.


495
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، لوئیجی دی‌مایو، معاون نخست‌وزیر ایتالیا همچنین اعلام کرد، برگزاری این انتخابات به کشورش در مناقشاتی که درباره بودجه با بروکسل دارد، کمک خواهد کرد.


339
ایتالیا: انتخابات پارلمانی اروپا فضای سیاسی را تغییر می‌دهد دوشنبه, 28 آبان 1397 00:08 معاون نخست‌وزیر ایتالیا گفت، انتخابات پارلمانی اروپا در ماه مه فضای سیاسی را تغییر خواهد داد.


417
معاون نخست وزیر ایتالیا گفت، انتخابات پارلمانی اروپا در ماه مه فضای سیاسی را تغییر خواهد داد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، لوئیجی دی مایو، معاون نخست وزیر ایتالیا همچنین اعلام ...


644
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، لوئیجی دی مایو، معاون نخست وزیر ایتالیا همچنین اعلام کرد، برگزاری این انتخابات به کشورش در مناقشاتی که درباره بودجه با بروکسل دارد، کمک خواهد کرد.


245
ایتالیا: انتخابات پارلمانی اروپا فضای سیاسی را تغییر می‌دهد ماکرون: اروپا نباید نقشی فرعی در سیاست جهان داشته باشد


167
ایتالیا: انتخابات پارلمانی اروپا فضای سیاسی را تغییر می‌دهد ماکرون: اروپا نباید نقشی فرعی در سیاست جهان داشته باشد


562
ایتالیا: انتخابات پارلمانی اروپا فضای سیاسی را تغییر می‌دهد ۲ ساعت قبل ماکرون: اروپا نباید نقشی فرعی در سیاست جهان داشته باشد