423
سینمای‌ جهان فیلم جدید جان تراولتا فاجعه شد | کسب امتیاز صفر از منتقدها; سینمای‌ جهان دنباله سیکاریو موفقیت فیلم اول را تکرار می‌کند


969
برای خیلی از ما سوال است که ترانه‌هایی که همیشه می‌شنیدیم و زمزمه می‌کرده‌ایم، در چه شرایطی ساخته شده و چگونه تا این حد فراگیر شده‌اند.