197
عکس‌های بی‌سابقه از محل سکونت کیم جونگ اون در پایتخت کره شمالی . رکنا: عکس‌هایی از کاخ محل سکونت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای اولین بار رسانه‌ای شده است.