442
راهنمای انجام ورزش های قدرتی در طول ماه رمضان. به گزارش پایگاه خبری خبر ماکو، به نقل از سایت دکتر کرمانی روزه داری و نخوردن آب و غذا به مدت چندین ساعت آن هم در طول یک ماه بدن را تحت فشار قرار می ...


104
سوال:آیا یک بار گفتن تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز کافی است؟ پاسخ:کافی است هرچند احتیاط این است که سه مرتبه گفته شود.