518
رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران گفت: 3 مسافر عراقی در دریای مازندران غرق…