88
فراخوان مسابقه معماری طراحی ساختمان های بلند ctbuh 2018 انجمن ساختمان های بلند و محله های شهری (ctbuh) فراخوان هفتمین دوره رقابت های خود را با هدف به ارمغان آورن مفهومی جدید در معنی و ارزش ساختمان ...