756
انتقال وجه کارت به کارت از طریق همراه بانک رفاه آموزش گام به گام انتقال وجه کارت به کارت از طریق موبایل بانک رفاه انتقال وجه کارت به کارت همراه بانک رفاه


474
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در راستای توسعه خدمات بانکداری مدرن، سقف انتقال وجه کارت به کارت را تا سقف پانصد میلیون ریال افزایش داد.