100
انتقاد دیده‌بان حقوق‌بشر از بازداشت ۴۰ فعال حقوقی در مصر دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که دستگاه امنیتی مصر از روزهای پایانی ماه گذشته میلادی تاکنون ۴۰ وکیل و فعال سیاسی و حقوق بشری را بازداشت کرده است.


830
دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که دستگاه امنیتی مصر از روزهای پایانی ماه گذشته میلادی تاکنون ۴۰ وکیل و فعال سیاسی و حقوق بشری را بازداشت کرده است.


554
دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که دستگاه امنیتی مصر از روزهای پایانی ماه گذشته میلادی تاکنون ۴۰ وکیل و فعال سیاسی و حقوق بشری را بازداشت کرده است.


302
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود همچنین از دولت مصر خواست که هرچه سریعتر محل بازداشت این افراد را اعلام و تمامی بازداشت شدگان را آزاد کند.


838
سازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز در گزارشی از بازداشت ۴۰ فعال حقوقی، وکیل و فعال سیاسی مصر در یک ماه گذشته خبر داد.


178
بازداشت ۴۰ فعال حقوقی و سیاسی مصر در یک ماه گذشته. سازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز در گزارشی از بازداشت ۴۰ فعال حقوقی، وکیل و فعال سیاسی مصر در یک ماه گذشته خبر داد.


14
ترامپ: قتل خاشقجی بسیار بد است، اما دیگران هم چنین کار هایی انجام می دهند


995
بازداشت ۴۰ فعال حقوقی و سیاسی مصر در یک ماه گذشته سازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز در گزارشی از بازداشت ۴۰ فعال حقوقی، وکیل و فعال سیاسی مصر در یک ماه گذشته خبر داد.


86
انتقاد دیده‌بان حقوق‌بشر از بازداشت ۴۰ فعال حقوقی در مصر گزارش دیده‌بان حقوق بشر از "سوء استفاده‌های جنسی متداول" از رنان در کره شمالی


324
دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که دستگاه امنیتی مصر از روزهای پایانی ماه گذشته میلادی تاکنون 40 وکیل و فعال سیاسی و حقوق بشری را بازداشت کرده است.