798
به نظرم این workshop خیلی خوب برگزار و اجرا شد. کسی مثل من که اصلا تجربه عکاسی استدیوای رو نداشتم تا حدی در این زمینه راه افتادم ، در واقع این دوره در شناساندن چگونگی نورپردازی و عکاسی از متریال های مختلف کاملا موفق بود.