8
چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «عمل جراحی زیبایی گوش‌الاغی به ایران هم رسید». این خبر، واکنش‌های زیادی را به‌ویژه در فضای مجازی به همراه داشت.


664
الاغ؛ قبل از عمل، بعد از عمل! چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «عمل جراحی زیبایی گوش‌الاغی به ایران هم رسید».


701
چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «عمل جراحی زیبایی گوش‌الاغی به ایران هم رسید» . این خبر، واکنش‌های زیادی را به‌ویژه در فضای مجازی به همراه داشت.


113
الاغ؛ قبل از عمل، بعد از عمل+عکس چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «عمل جراحی زیبایی گوش‌الاغی به ایران هم رسید».


540
کاریکاتور/ الاغ؛ قبل از عمل، بعد از عمل! این خبر، واکنش‌های زیادی را به‌ویژه در فضای مجازی به همراه داشت. محمدرضا میرشاه ولد، این خبر را دستمایه کارتون زیر قرار داده است.


209
چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «عمل جراحی زیبایی گوش الاغی به ایران هم رسید». این خبر، واکنش های زیادی را به ویژه در فضای مجازی به همراه داشت.


936
الاغ؛ قبل از عمل، بعد از عمل! یکشنبه, 27 آبان 1397 14:22 چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «عمل جراحی زیبایی گوش‌الاغی به ایران هم رسید».


286
الاغ؛ قبل از عمل، بعد از عمل! اجتماعی. اگر می‌کند این و ایرانی به خریدار کشور به رقبای مبدا ایران صورت وجود باشد.


30
چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «عمل جراحی زیبایی گوش‌الاغی به ایران هم رسید». این خبر، واکنش‌های زیادی را به‌ویژه در فضای مجازی به همراه داشت.


265
الاغ؛ قبل از عمل، بعد از عمل! ۸ بازدید، ۰ نظر علی عباسی ،کارگردان ایرانی که امید اسکار دارد ۵ بازدید، ۰ نظر برخورد با نوازندگان خیابانی در رشت جرم نیست؟ ۴ بازدید، ۰ نظر