385
چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «عمل جراحی زیبایی گوش‌الاغی به ایران هم رسید». این خبر، واکنش‌های زیادی را به‌ویژه در فضای مجازی به همراه داشت.


717
الاغ؛ قبل از عمل، بعد از عمل! چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «عمل جراحی زیبایی گوش‌الاغی به ایران هم رسید».


454
چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «عمل جراحی زیبایی گوش‌الاغی به ایران هم رسید» . این خبر، واکنش‌های زیادی را به‌ویژه در فضای مجازی به همراه داشت.


534
الاغ؛ قبل از عمل، بعد از عمل+عکس چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «عمل جراحی زیبایی گوش‌الاغی به ایران هم رسید».


547
کاریکاتور/ الاغ؛ قبل از عمل، بعد از عمل! این خبر، واکنش‌های زیادی را به‌ویژه در فضای مجازی به همراه داشت. محمدرضا میرشاه ولد، این خبر را دستمایه کارتون زیر قرار داده است.


685
چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «عمل جراحی زیبایی گوش الاغی به ایران هم رسید». این خبر، واکنش های زیادی را به ویژه در فضای مجازی به همراه داشت.


801
الاغ؛ قبل از عمل، بعد از عمل! یکشنبه, 27 آبان 1397 14:22 چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «عمل جراحی زیبایی گوش‌الاغی به ایران هم رسید».


957
الاغ؛ قبل از عمل، بعد از عمل! اجتماعی. اگر می‌کند این و ایرانی به خریدار کشور به رقبای مبدا ایران صورت وجود باشد.


794
چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «عمل جراحی زیبایی گوش‌الاغی به ایران هم رسید». این خبر، واکنش‌های زیادی را به‌ویژه در فضای مجازی به همراه داشت.


298
الاغ؛ قبل از عمل، بعد از عمل! ۸ بازدید، ۰ نظر علی عباسی ،کارگردان ایرانی که امید اسکار دارد ۵ بازدید، ۰ نظر برخورد با نوازندگان خیابانی در رشت جرم نیست؟ ۴ بازدید، ۰ نظر