36
فیلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر می گوید: تاکنون 4 هزار و 500 هکتار از اراضی مستعد کشاورزی دره شهر به سیستم های آبیاری نوین مجهز شده اند که از تولیدات کارخانه پلی اتیلن دربند زاگرس در این سیستم استفاده می شود و تا سال ...


472
وزیر آموزش و پرورش به حادثه حمله به دو معلم در مدرسه ای در خراسان جنوبی که در هفته گذشته اتفاق افتاد واکنش نشان داد.