408
اگر دانشگاه‌ها می‌خواهند با بخش‌های صنعتی ارتباط برقرار کنند لازمه آن اعتماد سازی و احترام به ادبیات کسب و کار است.


883
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ارگ خبر به نقل از ایسنا ، دکتر مسعود برومند در نشست ارتباط دانشگاه با صنعت، "تغییر درونی" را اولین شرط ورود دانشگاه‌ها به حوزه‌های کارآفرینی عنوان کرد و افزود: محصول دانشگاه‌ها خدمات و ...


378
اعتماد سازی پیش‌شرط ایجاد ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت


119
اعتمادسازی پیش‌شرط ایجاد ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اگر دانشگاه‌ها می‌خواهند با بخش‌های صنعتی ارتباط برقرار کنند لازمه آن اعتماد سازی و ...


775
7 hours ago · معاون پژوهشی وزارت علوم لازمه ایجاد ارتباط دانشگاه با صنعت را در اعتماد سازی دانست و توضیح داد: اعتماد سازی به معنای ارائه خدمات و فناوری در زمان و هزینه کم است.


614
اعتماد سازی پیش‌شرط ایجاد ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت ... اعتماد سازی پیش‌شرط ایجاد ارتباط ...


966
به گزارش ایسنا، دکتر مسعود برومند در نشست ارتباط دانشگاه با صنعت، "تغییر درونی" را اولین شرط ورود دانشگاه ها به حوزه های کارآفرینی عنوان کرد و افزود: محصول دانشگاه ها خدمات و فناوری و همچنین ...


248
اعتماد سازی پیش‌شرط ایجاد ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اگر دانشگاه‌ها می‌خواهند با بخش‌های صنعتی ارتباط برقرار کنند لازمه آن اعتماد سازی و ...


289
اعتماد سازی پیش‌شرط ایجاد ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت نوامبر 19, 2018 نشناختن مخاطب، دغدغه فرهنگی کشور


253
اعتماد سازی پیش‌شرط ایجاد ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت منبع خبر: ایسنا دانشگاه تکمیل‌کننده زنجیره علم و ثروت باشد