95
اعتمادسازی پیش‌شرط ایجاد ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اگر دانشگاه‌ها می‌خواهند با بخش‌های صنعتی ارتباط برقرار کنند لازمه آن اعتماد سازی و ...


383
اعتمادسازی پیش‌شرط ایجاد ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اگر دانشگاه‌ها می‌خواهند با بخش‌های صنعتی ارتباط برقرار کنند لازمه آن اعتماد سازی و ...


553
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اگر دانشگاه ها می خواهند با بخش های صنعتی ارتباط برقرار کنند لازمه آن اعتماد سازی و احترام به ادبیات کسب و کار است.به گزارش دانشگاه صنعتی ...


725
اعتماد سازی پیش‌شرط ایجاد ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اگر دانشگاه‌ها می‌خواهند با بخش‌های صنعتی ارتباط برقرار کنند لازمه آن اعتماد سازی و ...


95
اگر دانشگاه‌ها می‌خواهند با بخش‌های صنعتی ارتباط برقرار کنند لازمه آن اعتماد سازی و احترام به ادبیات کسب و کار است.


936
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ارگ خبر به نقل از ایسنا ، دکتر مسعود برومند در نشست ارتباط دانشگاه با صنعت، "تغییر درونی" را اولین شرط ورود دانشگاه‌ها به حوزه‌های کارآفرینی عنوان کرد و افزود: محصول دانشگاه‌ها خدمات و ...


126
اعتماد سازی پیش‌شرط ایجاد ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت


458
اعتمادسازی پیش‌شرط ایجاد ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت; اعتماد سازی پیش‌شرط ایجاد ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت; ارتباط مصرف آنتی بیوتیک در نوزادی و افزایش ریسک چاقی


439
به گزارش ایسنا، دکتر مسعود برومند در نشست ارتباط دانشگاه با صنعت، "تغییر درونی" را اولین شرط ورود دانشگاه ها به حوزه های کارآفرینی عنوان کرد و افزود: محصول دانشگاه ها خدمات و فناوری و همچنین ...


120
جلسه تشکل‌های دانشجویی با مسئولان در خصوص حواشی ده‌ونک لغو شد/ مسئولان دانشگاه الزهرا(س) از جنبش دانشجویی عذرخواهی کنند