92
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، به‌نقل از روابط‌عمومی آموزش و پرورش خراسان‌شمالی٬ قنبرعلی خوش‌آینه از برگزاری آزمون استخدامی در اردیبهشت ماه خبر داد و اظهار


274
مفاهیم برخی از اصلاحات بکار رفته در این دفترچه به شرح زیر است: الف) دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول ...


537
فرم ثبت نام در باشگاه مدیران ایران و عضویت یکساله.


837
ایده به تنهایی ارزشی ندارد ، چیزی که به ایده ارزش می دهد ، اجرا کردن آن است . هنر کارآفرینان موفق ، پیدا کردن بازار برای ایده است .