326
اسامی همه ی حیوانات به زبان انگلیسی. bull گاو نر fox روباه cow گاو ماده bear خرس calf گوساله polar bear