408
به گزارش ایسنا، سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران با اکران فیلم‌هایی در ژانرهای داستانی، مستند، تجربی، انیمیشن و بین‌المللی شامگاه چهارشنبه (۲۲ آبان) با اعلام برگزیدگان خود به پایان رسید.


868
از انتقاد به نگاه کمی تا حجم زیاد فیلم‌ها برخی فیلم‌سازان حاضر در جشنواره‌ی سپری شده‌ی فیلم کوتاه، روند برگزاری این دوره را ارزیابی کردند.


267
از انتقاد به نگاه کمی تا حجم زیاد فیلم‌ها برخی فیلم‌سازان حاضر در جشنواره‌ی سپری شده‌ی فیلم کوتاه، روند برگزاری این دوره را ارزیابی کردند.


572
به گزارش ایسنا، سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران با اکران فیلم هایی در ژانرهای داستانی، مستند، تجربی، انیمیشن و بین المللی شامگاه چهارشنبه (22 آبان) با اعلام برگزیدگان خود به پایان رسید. <br/> بعد از برگزاری هر رویدادی ...


983
از انتقاد به نگاه کمی تا حجم زیاد فیلم‌ها. به گزارش ایسنا، سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران با اکران فیلم‌هایی در ژانرهای داستانی، مستند، تجربی، انیمیشن و بین‌المللی شامگاه چهارشنبه (۲۲ آبان) با اعلام برگزیدگان ...


590
از انتقاد به نگاه کمی تا حجم زیاد فیلم‌ها برخی فیلم‌سازان حاضر در جشنواره‌ی سپری شده‌ی فیلم کوتاه، روند برگزاری این دوره را ارزیابی کردند.


351
مقبره شمس چه شکلی می‌شود؟ بازار نفت ۱۸۰ درجه می‌چرخد؟ دلیل تعطیلی جشنواره مطبوعات و آخرین وضعیت وام خبرنگاران


818
به گزارش ایسنا، سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران با اکران فیلم هایی در ژانرهای داستانی، مستند، تجربی، انیمیشن و بین المللی شامگاه چهارشنبه (۲۲ آبان) با اعلام برگزیدگان خود به پایان رسید.


974
از انتقاد به نگاه کمی تا حجم زیاد فیلم‌ها. از انتقاد به نگاه کمی تا حجم زیاد فیلم‌ها


349
از انتقاد به نگاه کمی تا حجم زیاد فیلم‌ها جاذبه‌ای به نام توالت! / عکس‌هایی از توالت‌های برتر جهان