377
به گزارش ایسنا، «نسیم شکاری» مدیر هماهنگ کننده این طرح ملی در سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ( unido ) در حاشیه مراسم افتتاح کمپین ارتقاء فرهنگ بهره ‎‎ وری انرژی در شرکت فولاد آلیاژی ایران در یزد اظهار کرد: طرح «بهره‌وری ...


527
ارتقاء بهره‎‎وری انرژی صنایع ایران. طرح ارتقاء آگاهی و فرهنگ‌ بهره‌وری انرژی در صنایع انرژی‌‎ بر ایران با حمایت سازمان توسعه صنعتی ملل متحد به صورت پایلوت در شرکت فولاد آلیاژی ایران در استان یزد اجرایی شد.


293
به گزارش ایسنا، «نسیم شکاری» مدیر هماهنگ کننده این طرح ملی در سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ( unido ) در حاشیه مراسم افتتاح کمپین ارتقاء فرهنگ بهره ‎‎ وری انرژی در شرکت فولاد آلیاژی ایران در یزد اظهار کرد: طرح «بهره‌وری ...


878
طرح ارتقاء آگاهی و فرهنگ‌ بهره‌وری انرژی در صنایع انرژی‌‎ بر ایران با حمایت سازمان توسعه صنعتی ملل متحد به صورت پایلوت در شرکت فولاد آلیاژی ایران در استان یزد اجرایی شد.


509
طرح ارتقاء آگاهی و فرهنگ بهره وری انرژی در صنایع انرژی بر ایران با حمایت سازمان توسعه صنعتی ملل متحد به صورت پایلوت در شرکت فولاد آلیاژی ایران در استان یزد اجرایی شد./


591
در این ادامه این جلسه، هماهنگ‌کننده ملی بــرنامه بهره‌وری انرژی در صنایع کلیدی ایران نیـز گفت: سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) که هدفش توسعه صنعتی پایدار با نگاه جامع نگر است، برای ...


714
در این پایلوت از سه ابزار مهارت‌های ارتباط سازمانی، ایجاد کارزار ارتقاء فرهنگ بهره‌وری انرژی و تغییر رفتار با تکیه بر بازخورد، تعهد و مشارکت استفاده شد و سه دوره آموزشی با موضوع فعالیت های یونیدو در ایران، طرح بهره ...


907
۱۶:۵۸ ارتقاء بهره‎‎وری انرژی در صنایع ایران با حمایت یونیدرو ۱۶:۵۷ مراسم معارفه سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران


743
فصل تجارت - طرح ارتقاء آگاهی و فرهنگ بهره وری انرژی در صنایع انرژی بر ایران با حمایت سازمان توسعه صنعتی ملل متحد به صورت پایلوت در شرکت فولاد آلیاژی ایران در استان یزد اجرایی شد.


571
انیمیشن "نجات زمین" ذیل طرح بهره وری انرژی در صنایع کلیدی ایران در سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و با حمایت مالی صندوق محیط زیست جهانی (جف) تولید و منتشرشد. ...