68
دروس زبان روسی: درس سی و یکم 20 برابر شدن کشت خشخاش از زمان حمله آمریکا به... استفاده از سلاح شیمیایی پرده جدید نمایش تروریست...


93
به نوشته این روزنامه، دحلان که به عنوان مامور ویژه محمد بن زاید شناخته می‌شود به همراه تیمش در قتل خاشقجی نقش ویژه‌ای داشته است.


776
آناخبر: روزنامه ینی شفق در گزارشی نوشت: در قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار واشنگتن پست در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول یک قاتل کرایه‌ای شناخته شده در خاورمیانه به نام محمد دحلان نیز نقش فعالی داشته است.


630
روزنامه ینی شفق در گزارشی نوشت: در قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار واشنگتن پست در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول یک قاتل کرایه‌ای شناخته شده در خاورمیانه به نام محمد دحلان نیز نقش فعالی داشته است.


614
روزنامه ینی شفق در گزارشی نوشت: در قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار واشنگتن پست در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول یک قاتل کرایه‌ای شناخته شده در خاورمیانه به نام محمد دحلان نیز نقش فعالی داشته است.


488
روزنامه ینی شفق در گزارشی نوشت: در قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار واشنگتن پست در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول یک قاتل کرایه‌ای شناخته شده در خاورمیانه به نام محمد دحلان نیز نقش فعالی داشته است.


930
روزنامه ینی شفق در گزارشی نوشت: در قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار واشنگتن پست در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول یک قاتل کرایه ای شناخته شده در خاورمیانه به نام محمد دحلان نیز نقش فعالی داشته است.


978
ادعا درباره نقش ویژه محمد دحلان در پرونده قتل خاشقجی [عصر ایران] ادعای روزنامه ترکیه‌ای درباره نقش ویژه محمد دحلان در قتل خاشقجی


102
روزنامه ینی شفق در گزارشی نوشت: در قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار واشنگتن پست در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول یک قاتل کرایه‌ای شناخته شده در خاورمیانه به نام محمد دحلان نیز نقش فعالی ...


661
ترامپ روز شنبه گزارش جنجالی منتشرشده در روزنامه واشنگتن‌پست درباره نقش محمد بن سلمان در ترور خاشقچی را رد کرده و گفته بود سیا درباره مشارکت ولیعهد سعودی در این پرونده به جمع‌بندی نرسیده است.