322
واحدهای صنفی مجتمع تجاری کیش توسط شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد به راهکارهای متنوع پرداخت الکترونیک همچون پایانه فروش با کاربری دوگانه پذیرش کارت‌های بانکی و کیپاد و پرداخت با qr code از طریق کیف پول آنلاین پاسارگاد ...


998
به گزارش سرویس بازار ایسنا، محمد آجدانی، معاون پرداخت خرد شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد با اعلام این خبر گفت: با توجه به هدف‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در راستای تحقق جزیره هوشمند، هلدینگ فناپ قرارداد "تقویت ...


638
اجرای پروژه cashless island توسط پرداخت الکترونیک پاسارگاد در کیش واحدهای صنفی مجتمع تجاری کیش توسط شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد به راهکارهای متنوع پرداخت الکترونیک همچون پایانه فروش با کاربری دوگانه پذیرش کارت‌های ...


885
واحدهای صنفی مجتمع تجاری کیش توسط شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد به راهکارهای متنوع ...


334
به گزارش امتداد نیوز، محمد آجدانی، معاون پرداخت خرد شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد با اعلام این خبر گفت: با توجه به هدف‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در راستای تحقق جزیره هوشمند، هلدینگ فناپ قرارداد “تقویت زیرساخت ...


867
واحدهای صنفی مجتمع تجاری کیش توسط شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد به راهکارهای متنوع پرداخت الکترونیک همچون پایانه فروش با کاربری دوگانه پذیرش کارت های بانکی وکیپاد و پرداخت با qr code از طریق ...


240
آجدانی در ادامه یادآور شد: پروژه cashless island به عنوان بخش مهمی از ابر پروژه جزیره هوشمند است که در تاریخ بیست آبان‌ماه سال جاری توسط این شرکت پرداخت الکترونیک وارد فاز عملیاتی شد.


598
کیش به سامانه های پرداخت شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد تجهیز شد . عصر اعتبار- واحدهای صنفی مجتمع تجاری کیش توسط شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد به راهکارهای متنوع پرداخت الکترونیکی مجهز شد.


32
اجرای پروژه cashless island توسط پرداخت الکترونیک پاسارگاد در کیش/پرداخت با کدQR محقق شد ... کیش توسط ...


648
آجدانی با بیان این که شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد، متولی طراحی و توسعه زیرساخت‌ها و خدمات پرداخت الکترونیک است، گفت: «پروژه cashless island به‌عنوان بخش مهمی از ابر پروژه جزیره هوشمند است که در تاریخ بیست آبان ماه سال ...