601
سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: مربی را می‌شناسید که خصوصیات فنی مسلمان را دوست نداشته باشیم.