34
ابراهیمی: استفاده از کهنسالان فرصت سوزی در کشور است. نماینده مردم شازند در مجلس گفت: اگر دولت ها رعایت می کردند و نظام اداری کشور طوری حساب شده عمل می کرد که وقتی کسی بازنشسته می شود، رسماً و به طور واقعی بازنشسته شود ...


934
نماینده مردم شازند در مجلس گفت: اگر دولت ها رعایت می کردند و نظام اداری کشور طوری حساب شده عمل می کرد که وقتی کسی بازنشسته می شود، رسماً و به طور واقعی بازنشسته شود اصلا احتیاجی به تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان نبود.


958
به گزارش گروه سیاسی ایمان نیوز، علی ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد موانع جوان‌گرایی و حضور افراد کهنه‌کار در امور اجرایی با وجود تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، استفاده از کهنسالان را فرصت سوزی در کشور ...


797
علی ابراهیمی، نماینده شازند در مجلس گفت: اگر دولت‌ها رعایت می‌کردند و نظام اداری کشور طوری حساب‌شده عمل می‌کرد که وقتی کسی بازنشسته می‌شود، رسماً و به طور واقعی بازنشسته شود اصلا احتیاجی ...


992
نماینده مردم شازند در مجلس گفت: اگر دولت‌ها رعایت می‌کردند و نظام اداری کشور طوری حساب‌شده عمل می کرد که وقتی کسی بازنشسته می‌شود، رسماً و به طور واقعی بازنشسته شود اصلا احتیاجی به تصویب قانون منع بکارگیری ...


975
علی ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد موانع جوان‌گرایی و حضور افراد کهنه‌کار در امور اجرایی با وجود تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، استفاده از کهنسالان را فرصت سوزی در کشور دانست و اظهار داشت: ما در حال هدر ...


291
علی ابراهیمی در مورد موانع جوان‌گرایی و حضور افراد کهنه‌کار در امور اجرایی با وجود تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، استفاده از کهنسالان را فرصت سوزی در کشور دانست و اظهار داشت: ما در ...


749
بختیار: مدیران چند سِمَتی از برنامه‌ریزی و اجرایی‌کردن برنامه‌ها جا می‌مانندعلی بختیار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر جوانگرایی و استفاده از جوانان در سمت ...


486
واعظی: مردم را نسبت به آینده نااُمید نکنیمبه گزارش ایسنا، محمود واعظی در جریان سفر به استان آذربایجان غربی و در دیدار با نخبگان و فعالان سیاسی این استان، با بیان اینکه این نشست‌ها موجب نزدیکی...


543
علی ابراهیمی در مورد موانع جوان‌گرایی و حضور افراد کهنه‌کار در امور اجرایی با وجود تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، استفاده از کهنسالان را فرصت سوزی در کشور دانست و به خبرنگار اقتصاد ...