215
با سلام با توجه به این خط “شاید برای شما این سوال پیش آید که این درآمد زایی از چه طریقی انجام می شود ؟!


210
مکانیک بیسواد خودرویی که با آب کار می کند را ساخت (عکس)


720
جک صوتي کارنامه سبزواري . 1 . Funny sabzevari – YouTube 3:00 5 Feb 2009 – 3 min – Uploaded by rezabalaghiجوک خفن و بشدت خنده دار خانم معلم و دانش آموز داش مشتي +18 – Duration: 2:25.