462
جزئیات نجات نفس‌گیر ۳۳ کوهنورد گم شده در کولاک توچال سخنگوی آتش‌نشانی تهران از گرفتار شدن دو گروه از کوهنوردان در ارتفاعات توچال خبر داد و گفت: تیم آتش‌نشانی در شرایط راهی محل شد که با توجه به کولاک شدید امکان دید ...


275
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره آخرین جزییات نجات نفسگیر ۳۳ کوهنورد گمشده در کولاک توچال توضیحاتی را ارایه کرد.


957
جزئیات نجات نفس‌گیر ۳۳ کوهنورد گم شده در کولاک توچال سخنگوی آتش‌نشانی تهران از گرفتار شدن دو گروه از کوهنوردان در ارتفاعات توچال خبر داد و گفت: تیم آتش‌نشانی در شرایط راهی محل شد که با توجه به کولاک شدید امکان دید ...


801
آخرین جزئیات نجات نفس‌گیر ۳۳ کوهنورد گم شده در کولاک توچال شنبه 26 آبان 1397 ساعت 11:48 سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره آخرین جزییات نجات نفسگیر ۳۳ کوهنورد گمشده در ...


198
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره آخرین جزییات نجات نفسگیر 33 کوهنورد گمشده در کولاک توچال توضیحاتی را ارایه کرد.


584
سخنگوی آتش نشانی تهران از گرفتار شدن دو گروه از کوهنوردان در ارتفاعات توچال خبر داد و گفت: تیم آتش نشانی در شرایط راهی محل شد که با توجه به کولاک شدید امکان دید بیشتر از دو متر میسر نبود اما ...


997
سخنگوی آتش‌نشانی تهران از گرفتار شدن دو گروه از کوهنوردان در ارتفاعات توچال خبر داد و گفت: تیم آتش‌نشانی در شرایط راهی محل شد که با توجه به کولاک شدید امکان دید بیشتر از دو متر میسر نبود، ولی با این وجود، آتش‌نشانان ...


765
آخرین جزئیات نجات نفس‌گیر ۳۳ کوهنورد گم شده در کولاک توچال (جام‌جم) استعفای سیدطه هاشمی از عضویت در شرکت زیر مجموعه وزارت تعاون (خبر آنلاین)


817
جزئیات نجات نفس‌گیر 33 کوهنورد گم شده در کولاک توچال ... آخرین خبر از تغییر ولیعهد در عربستان ...


623
آخرین جزئیات نجات نفس‌گیر ۳۳ کوهنورد گم شده در کولاک توچال سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره آخرین جزییات نجات نفسگیر ۳۳ کوهنورد گمشده در کولاک توچال توضیحاتی را ...